hz-muhammed.net .::. www.hz-muhammed.net ; İslam Peygamberi, Hz. Muhammed (sav) hakkında hazırlanmış bir site. Bu sitenin hazırlanış amacı Peygamberimiz (sav)'i birçok yönüyle tanıtmak, onun ahlakını örnek alan insanlardan oluşan bir topluluğun ne kadar ü
     

Kutlu Doğum (Zafer Dergisi)

   

RABB-İ RAHİM’İMİZİN, “Ey habibim, sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” hitabına mazhar olmuş sevgili Peygamberimiz’in ümmeti olmakla şereflendirilmiş biz Müslümanlar için, kâinatın yaratılışından bugüne kadar yaşanmış eşsiz, biricik, en parlak ve en önemli hâdise şüphesiz Allah Resulü’nün (s.a.v) kutlu doğumudur.

O yaratılmasaydı, hiçbir şey yaratılmayacaktı. Çünkü O yaratılmasaydı, hiçbir şeyin yaratılmasının mânâsı kalmayacaktı. O’nun üzerinde yaşamadığı bir dünya, yaşanmaya değecek bir dünya olmayacaktı.

Hz. Peygamber’in ve O’na âyet âyet gönderilen Kur’an’ın vazettiği hakikat nurlarının yokluğunu tasavvur edebilseydik, nasıl bir vahşet ve karanlıkla yüzyüze geleceğimizi de hayal edebilirdik.

O’nun olmadığı bir dünya, herşeyin hiçlikten çıkıp yine hiçliğe gömüldüğü, mânâsız, dayanaksız ve çıldırtıcı bir görüntüler mahşerinden ibaret kalacaktı. O’nun, Kur’an’dan aldığı hakikatlerin ışığı olmasa, kâinat büyük bir matem evine dönüşürdü. Bütün canlılar, ölümlerin ayrılıkların, sona erişlerin acımasız tokatlarıyla ağlayan zavallılar olarak kalacaklardı. Herşey, birbirine yabancı ve belki düşman olacaktı. İyiliği ve güzelliği, doğruluğu ve insanlığı temsil eden hiç bir şey, ayakta duramayacak, sınırsız, ölçüsüz bir kötülük ve çirkinlik hükmünü vahşice icra edecekti. Kâinat, taşıdığı bütün sırlarıyla birlikte dilsizleşecek, var edilen hiç bir şey, sırrını insana açmayacaktı. Bütün renkleri, sesleri, halleri ve hareketleriyle Yaratıcısını zikreden mevcudatın ortasında insan, sonsuz bir körlüğe ve sağırlığa mahkûm kalacaktı.

İşte, O’nun “âlemlere rahmet” olarak gönderilişi bundandır.

Kâinatın ta en başından, O’nun doğumuna hazırlanması, O’nun doğumuyla kâinatın ruh kazanması, âdeta yeniden doğması bu sırdandır.

Yine O’nun asırlardır ümmeti tarafından Rahmet ve Şefkât Peygamberi olarak her an hatırlanması, her an milyonlarca salat ve selam gönderilmesi bu sırdandır.

Müslümanlar, asırlar boyu yaratılış gayelerini ve hikmetlerini, güzel ahlâklı, doğruluğu ve hakikati Sevgili peygamberimiz’in verdiği derslerden öğrendiler. O’nun güzel ve hakikatli sözlerinin verdiği muazzam haberlerin meraklı ve müştak muhatabı oldular.

Hz. Peygamber, baştan sona Kur’an ahlâkıyla güzelleşmiş hayatıyla, Kur’an hakikatlerine dair verdiği derslerle, mübarek sözleri ve halleriyle bugün de, bütün Müslümanlar için yollarını aydınlatan parlak bir rehberdir.

O’nu hakkıyla sevmedikçe tam iman etmiş sayılmayız. Ve hiç şüphesiz O’nu hakkıyla sevebilmek, O’nu daha iyi tanımakla mümkün.

Bu sayımızda, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) kutlu doğumunun ve risaletinin kâinat için, insanlık için ve biz ümmeti için nasıl büyük ve sevimli bir anlam taşıdığını yazarımız Ümit Şimşek’in güçlü kaleminden okuma imkânı bulacaksınız:

“Ruh Üflendi Kâinata”