hz-muhammed.net .::. www.hz-muhammed.net ; İslam Peygamberi, Hz. Muhammed (sav) hakkında hazırlanmış bir site. Bu sitenin hazırlanış amacı Peygamberimiz (sav)'i birçok yönüyle tanıtmak, onun ahlakını örnek alan insanlardan oluşan bir topluluğun ne kadar ü
     

Neden "Kutlu Doğum"?

   

Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan, insanların gönlüne ferahlık, düşüncelerine berraklık kazandıran bu doğum, insanlık tarihinin en önemli olayla-rından biri olduğu için "Kutlu Doğum" olarak adlandırılır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)'nin doğumu kutlu ve mutlu bir olaydır. Peygamberler silsilesinin insanlara benimsetmeğe çalıştıkları güzel huyları kastederek, "ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim" buyuran sevgili Peygamberimiz'in, gerçekten "güzel ahlâk"la yoğrulmuş hayat tecrübesini tanımaya, O'ndan yararlanmaya her zaman olduğu gibi bugün daha çok muhtacız.